SV Anto
SLIDER
previous arrow
next arrow
Slider

Pobožnost sv. Anti

 

TRINAEST UTORAKA U ČAST SVETOG ANTE

Pobožnost trinaest utoraka redovito se obavlja zajednički kao duhovna priprava za blagdan svetog Ante. Utorak je posvećen svetom Anti, jer su toga dana njegovi smrtni ostaci preneseni u Padovu i pokopani u crkvi Sv. Marije, kasnije pretvorenoj u veličanstvenu Svečevu baziliku. Utoraka je trinaest na spomen 13. lipnja, datuma Antina preminuća – odakle i nabrajanje trinaest milosti u poznatoj pjesmi “Ak’ čudesa tražiš” što ih Bog dijeli vjernicima po njegovu zagovoru.

Svakoga se utorka prije razmatranja moli sljedeća

Uvodna molitva

Bože, dobri i milosrdni Oče, zahvaljujemo ti što neprestance obnavljaš i oživljavaš svoju Crkvu po njezinim svecima i sveticama. Oni su savršeno nasljedovali Krista, ostvarili u sebi uskrsnu tajnu tvoga Sina i sada su, u nebeskoj slavi, naši uzori i naši zagovornici. Tvoji sveti očituju koliko su različiti i bogati darovi tvoga Duha ljubavi.

Posebno ti zahvaljujemo što si nam u svetom Anti Padovanskom dao izvanrednog učitelja evanđeoske istine i trajnog posrednika svojih milosti.

Jačaj nas da možemo nasljedovati primjer svetog Ante i svih tvojih svetih kako bismo nakon zemaljskog života zajedno s njima postali dionicima tvoje vječne slave. Amen.

Ak’ čudesa tražiš
(Si quaeris)

Ak’ čudesa tražiš, gle:
smrt i bludnja, nevolje,
vrag i guba nestaju,
zdrave bolesnici.

More, lanci uzmiču.
Uda, stvari propale,
mole i dobivaju
mladi pa i starci.

Iščezava pogibelj,
prestaju i potrebe
neka kaže tko to zna,
pa i Padovanci.

More, lanci …

Slava Ocu i Sinu,
slava Duhu Svetome.

More, lanci …

R. Moli za nas, blaženi Anto.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.

Crkvu tvoju, Bože, neka razveseli zavjetni spomen blaženog Ante, priznavatelja tvoga i naučitelja, da se uvijek utvrđuje duhovnom pomoću i bude dostojna uživati radost vječnu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Poslije gornje pjesme i molitve, utorkom pri javnoj pobožnosti, može se moliti krunica na čast svecu, a onda Molitva za svaki utorak. Nakon toga obično se slavi sveta misa pod kojom se drži i propovijed.

Molitva za svaki utorak

Sveti Anto, veliki sveče i čudotvorče, s vjerom i nadom utječemo se tebi i tvome svetom zagovoru kod Boga. Svojim vjernim nasljedovanjem Isusa Krista, svojom pokorom, čistoćom, pravednošću, poniznošću, ljubavlju i drugim kršćanskim krepostima, svojom izvanrednom svetošću, zaslužio si vječnu slavu kod Boga i ljudi. Time si i nama pokazao put i primjer kako ćemo nasljedovati svoga Spasitelja Isusa Krista.

Bio si već za svoga zemaljskog života toliko drag Bogu da je Isus u liku djeteta sišao u tvoje naručje i da si, promatrajući ga svojim očima, mogao s njime tajnovito razgovarati. Sada si mu još draži u nebu. Molimo te, zagovaraj nas kod dobroga Boga.

Preporučujemo ti, prije svega, potrebe Crkve u našem narodu i po svemu svijetu; preporučujemo ti sve svećenike da uspješno naviještaju ljudima Radosnu vijest i vode ih k pravom miru u Bogu; zatim, sve naše redovnike i redovnice, da se žrtvuju za Krista i bližnjega; sve naše obitelji, da žive po Božjem zakonu u slozi i ljubavi; našu mladež, da ustraje u svetim idealima; naše starce, bolesnike i sve koji trpe, da strpljivo za Isusom nose svoj križ; umiruće, da preminu u milosti Božjoj, i pokojnike, da se raduju vječnoj svjetlosti neba.

Po tebi neka bude vječna hvala i slava Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu: “Divan je Bog u svetima svojim!” Amen.

Svakodnevna molitva svetom Anti

Svemogući vječni Bože, ti si u svetom Anti dao svome narodu znamenitoga propovjednika Radosne vijesti i moćnoga zagovornika u svim potrebama. Daj nam, molimo te, da nasljedujemo primjer njegova života i u kušnjama osjetimo pomoć tvoga milosrđa. A ti, dobri sveti Anto, koji si pritjecao u pomoć u nevoljama, tješio u žalostima i izbavljao u nevoljama, budi i nama svakodnevno u pomoći u svim potrebama. Izmoli nam milost da s Isusom strpljivo nosimo svoj križ, kako bismo mogli uživati radost vječne domovine s Kristom, našim Gospodinom, koji živi i vlada u vijeke vjekova. Amen.

1. utorak

BOŽJA RIJEČ

Iz poslanice sv. Jakova, apostola (1,21-25)

Ponizno prihvatite u vas usađenu Riječ koja može spasiti vaše duše! Ali budite izvršitelji Riječi, a ne samo slušatelji koji zavaravaju sami sebe! Jer, ako tko sluša Riječ, a ne izvršuje je, sličan je čovjeku koji promatra svoje naravno lice u ogledalu: pogleda se i ode, i odmah zaboravi kakav je bio. Ali tko pomno promotri savršeni Zakon slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj, nego kao zbiljski izvršitelj, tome će biti blago u njegovu radu.

Iz djela svetog Ante

Za riječju Života i vodom Mudrosti žeđaju oni koji su siromašni, jednostavni i ponizni. Naprotiv, ljudi svjetovni koji piju iz zlatna kaleža poroka, zatim umišljeni savjetnici moćnih – vjerujte mi! – ne dopuštaju da im se naviješta božanska poruka.

Voljno i radosno slušanje Riječi Božje velik je znak predodređenja. Kao što čovjek u tuđini dokazuje da ljubi svoju domovinu ako traži i rado sluša vijesti iz svoje zemlje, tako se može reći da se i kršćanin već nalazi svojim srcem u nebu ako s veseljem sluša onoga koji govori o nebeskoj domovini.

Pomolimo se.

Molimo te, Gospodine, da nam po zagovoru svetog Ante, evanđeoskog naučitelja i navjestitelja tvoje istine, podariš milost da rado slušamo tvoj glas i vjerno opslužujemo tvoju riječ. Po Kristu …

Pjesma i molitva

2. utorak

MOLITVA

Iz svetoga Evanđelja po Mateju (7,7-11; 18,19-20)

Molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se! Jer svaki koji moli, prima; tko traži, nalazi, i tko kuca, otvara mu se. Ili, ima li tko među vama da bi svome sinu, ako bi ga zamolio kruha, pružio kamen, ili, ako bi ga zamolio ribu, pružio zmiju? Dakle, ako vi, premda ste zli, možete davati djeci svojoj dobre darove, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?

Nadalje vam kažem: ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole što mu drago, dat će im Otac moj nebeski. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana radi mene, tu sam ja među njima.

Iz djela svetog Ante

Molitva je izljev ljubavi prema Bogu, pobožan i prijateljski razgovor s Gospodinom, odmor odozgor prosvijetljene duše koja nastoji da što više uživa u Svedobromu.

Molitva je također i prošnja za zemaljska dobra. No, oni koji se obraćaju Gospodinu uistinu kršćanskim duhom, podložit će svoju volju njegovoj, pa i onda kada se mole iz stvarne potrebe: samo nebeski Otac zna što nam je doista potrebno u zemaljskom životu.

Molitva je napokon i zahvaljivanje, a time priznajemo da od Boga primamo sva dobra i ujedno mu prikazujemo sva naša djela: tako se zaista neprestance molimo – kako nam je preporučio naš Gospodin Isus.

Pomolimo se.

Isuse Kriste, koji si nas učio da se molimo i dao nam primjer kako se istinski moli, daj nam milost da se bez prestanka molimo i da živimo u savršenu sjedinjenju s tobom, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Pjesma i molitva

3. utorak

OBRAĆENJE

Iz Knjige proroka Ezekiela (36,25-28)

Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. I nastanit ćete se u zemlji koju dadoh vašim ocima, i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog.

Iz djela svetog Ante

Kako se moraš kajati za svoje grijehe? Slušaj Psalmista: “Žrtva Bogu duh je raskajan; srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti!” Ove riječi znače skrušenost srca za grijehe, opće žaljenje zbog svih prijestupa, poniznost grešnika i njegovo pomirenje s Bogom.

Kada je duh pokajnika skršen i slomljen, onda postaje žrtva Bogu mila. Tada se Bog pomiruje s grešnikom, a grešnik s Bogom!

Pomolimo se.

Gospodine, ti ne želiš smrti grešnika, već, naprotiv, da se obrati i živi. Molimo te, oprosti nam grijehe i pomozi nam da idemo putem koji vodi k tebi, našem najvišem i jedinom dobru. Po Kristu …

Pjesma i molitva

4. utorak

MILOST

Iz svetoga Evanđelja po Ivanu

(14,23; 15,4-5)

Isus reče: “Ako me tko ljubi, držat će moju riječ, i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.”

“Ostanite u meni i ja ću ostati u vama! Kao što mladica ne može sama od sebe, ako ne ostane na trsu, roditi roda, tako ni vi, ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa učiniti.”

Iz djela svetog Ante

Milost je Duh Sveti koji se kao zaručnik sjedinjuje s dušom, očišćenom pokajničkom ljubavlju. To su božanske zaruke u kojima se rađa kršćanin, baštinik vječnoga života.

Gospodine Isuse, oprosti nam naše slabosti, otpusti nam naše grijehe! Pruži nam bratsku ruku da svaki dan našega zemaljskog života bude korak naprijed na putu prema nebeskom domu. Daj da se mi grešnici približimo tebi i da te slušamo. Udostoj se primiti nas i okrijepiti za stolom vječne gozbe!

Pomolimo se.

Bože spasenja, podaj nam milost da opet budemo s tobom sjedinjeni u ljubavi. Bez tebe, naime, ne možemo ništa, i naše srce neće biti mirno dok ne počine u tebi. Po Kristu …

Pjesma i molitva

5. utorak

VJERA

Iz Poslanice Hebrejima (11,1.6; 12,2-3)

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za stvarnosti koje ne vidimo. Bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu, jer onaj koji mu želi pristupiti mora vjerovati da Bog postoji i da nagrađuje one koji ga traže.

Uprimo pogled u začetnika i završitelja vjere, u Isusa, koji namjesto određene mu radosti podnese križ, ne mareći za sramotu, te otada sjedi s desna Božjega prijestolja! Promotrite pomno onoga koji je od grešnika podnio takvo protivljenje protiv samoga sebe, da ne sustanete i ne klonete duhom!

Iz djela svetog Ante

Vjera je glavna krepost, i tko ne vjeruje, sliči onim Židovima koji se u pustinji urotiše protiv Mojsija: bez Mojsijeva vodstva ne ulazi se u obećanu zemlju, tj. bez vjere ne ulazi se u Božje kraljevstvo. Ona je život duše.

Kršćanin je onaj koji, prosvijetljen vjerom, shvaća Božje tajne i ustima ih ispovijeda. Prava je vjera ona koja je sjedinjena s ljubavlju. Za kršćanina vjerovati u Boga ne znači samo vjerovati da Bog postoji, niti samo da je on istinit, već iznad svega znači Boga ljubiti, Bogu se prepustiti i s Bogom se sjediniti i poistovjetiti.

Pomolimo se.

Gospodine, zahvaljujemo ti za dar vjere! Daj nam milost da ona u nama uvijek raste i da se uvijek sve više temelji na tvojoj riječi kako bismo svoj život usmjerili k tebi i donosili plod dobrih djela. Po Kristu…

Pjesma i molitva

6. utorak

NADA

Iz Poslanice Rimljanima sv. Pavla, apostola (5,1-5; 15,13)

Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu, po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju. Ali ne samo to, nego se ponosimo i nevoljama, svjesni da nevolja rađa strpljivost, strpljivost prokušanost, a prokušanost nadu. A nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan.

A Bog, izvor nade, neka vam dadne potpunu radost i mir u vjeri da napredujete u nadi snagom Duha Svetoga.

Iz djela svetog Ante

Nada je očekivanje budućih dobara. … Beznađu nedostaje snaga napretka, jer tko ljubi grijeh, ne može težiti za budućom slavom.

Potrebno je, međutim, da se nada ne pretvori u preuzetnost, već treba biti popraćena strahom koji je početak mudrosti. Nitko, stvarno, ne može osjetiti milinu mudrosti ako prije ne okusi gorčinu svetoga straha.

Dok se čovjek nada, Bog mu podjeljuje milost oproštenja; ako se kaje za svoje grijehe, može se nadati da će zadobiti utjehu pomirenja.

Pomolimo se.

Molimo te, Gospodine, da nas jačaš krepošću nade i da svoje oči upravimo onamo gdje su naše prave i vječne radosti. Po Kristu …

Pjesma i molitva

7. utorak

LJUBAV

Iz svetoga Evanđelja po Ivanu (15,9-13)

Isus reče: “Kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio. Ostanite u mojoj ljubavi! Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi, kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog te ostajem u njegovoj ljubavi.”

“Ovo vam rekoh da radost moja bude u vama te da radost vaša bude potpuna!”

“Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas! Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje.”

Iz djela svetog Ante

Ima samo jedna ljubav prema Bogu i bližnjemu: Duh Sveti. Jer Bog je Ljubav.

Bog je dao ljubavi, kaže sveti Augustin, ovo pravilo: da njega ljubimo radi njega samoga, svim svojim srcem, a bližnjega kao sebe, tj. s istoga razloga i cilja zbog kojih ljubimo sebe, u dobru.

Kako je velika Božja ljubav prema nama! Šalje nam svoga jedinorođenoga Sina da bismo mogli ljubiti njega, bez kojega živjeti znači smrt – tko ne ljubi, ostaje u smrti.

Ako je Bog ljubio nas toliko, da nam je dao svoga preljubljenoga Sina, na čiju je slavu sve stvoreno, onda i mi moramo ljubiti jedni druge!

Pomolimo se.

Ispuni naša srca, Gospodine, žarom svoje ljubavi! Daj nam milost da istrošimo svoj život u ljubavi prema tebi, vrhovnom Dobru, i prema bližnjima, našoj braći. Po Kristu …

Pjesma i molitva

8. utorak

EUHARISTIJA

Iz svetog Evanđelja po Ivanu (6,48-51.55-57)

Isus reče: “Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše manu u pustinji i pomriješe. Ovo je onaj kruh što s neba silazi da onaj tko od njega jede ne umre. Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Ako tko jede od ovoga kruha, živjet će zauvijek. Kruh koji ću ja dati jest moje tijelo – za život svijeta.”

“Tijelo je moje pravo jelo i krv je moja pravo piće. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ostaje u meni i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, i kao što ja živim zbog Oca, tako će i onaj koji mene jede živjeti zbog mene.”

Iz djela svetog Ante

Čvrsto moramo vjerovati i otvoreno priznavati da se Isus zaista dao apostolima, i da Crkva doista posvećuje svaki dan i dijeli vjernicima ono isto tijelo što ga porodi presveta Djevica, što je bilo obješeno na križ, položeno u grob, uskrslo treći dan i uzašlo na nebo.

Na oltaru, pod prilikama kruha i vina, prisutan je sâm Isus u svome ljudskom tijelu, u kojemu se prikazao i još se svakoga dana prikazuje Bogu Ocu.

Onaj tko ga prima, ispunjava se svakim danom dobrom: napasti se gase, žalosti se mijenjaju u radosti, a pobožnost nalazi svoju hranu.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste, koji si nam u euharistiji ostavio spomen svoga uskrsnuća, daj nam milost da tajna tvoga tijela i tvoje krvi ostvari naše otkupljenje i preobrazi naš život u punije zajedništvo s tobom i braćom. Koji živiš …

Pjesma i molitva

9. utorak

KRIŽ KRISTOV

Iz Poslanice Galaćanima sv. Pavla, apostola (1,3-5; 6,14-17)

Milost vam i mir od Boga, Oca našega i Gospodina našega Isusa Krista, koji je sam sebe predao za naše grijehe, da nas izbavi od sadašnjega pokvarenoga svijeta, u skladu s voljom Boga, Oca našega! Njemu slava u vijeke vjekova!

Ja sam daleko od toga da se ičim ponosim, osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kome je meni razapet svijet i ja svijetu! Uistinu, ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, već novi stvor. Svima koji budu živjeli po ovom mjerilu – Božjem Izraelu – mir i milosrđe! Ubuduće neka mi nitko više ne dosađuje, jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove!

Iz djela svetog Ante

Kršćanin se mora osloniti na Kristov križ, kao što se putnik naslanja na svoj štap na svome dugom putu. Duboko mora usaditi u svoju pamet i u svoje srce Kristovu muku, jer samo na tom izvoru može naći Riječ života i mira, milosti i istine.

Upravimo svoje oči Isusu, svome Gospodinu, raspetom na križu spasenja! Raspnimo svoje tijelo na tom križu mrtvenjem svojih sjetila i oplakujmo zla što ih počinismo mi i naši bližnji!

Pomolimo se.

Gospodine Isuse, utisni u naše srce spomen na svoju muku; pomozi nam da te slijedimo noseći svaki dan s tobom svoj križ kako bismo mogli također sudjelovati i u tvom uskrsnuću. Koji živiš …

Pjesma i molitva

10. utorak

DUH SVETI

Iz svetoga Evanđelja po Ivanu (14,16-21)

Isus reče: “Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugoga Branitelja koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama.”

“Neću vas ostaviti siročad. Vratit ću se k vama. Još malo, i svijet me neće više vidjeti, a vi ćete me ponovno vidjeti, jer ja živim i jer ćete i vi živjeti. U taj dan spoznat ćete da sam ja u svom Ocu, vi u meni i ja u vama. Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog sebe.”

Iz djela svetog Ante

U dodiru s Duhom Svetim duša se čisti od svojih mrlja, hladnoće i neosjetljivosti i pretvara u žar kojim izgara. Stvarno, Duh Sveti je dan čovjeku da ga, koliko je moguće, učini sličnim sebi. Pod njegovim djelovanjem vjernici se čiste, rasplamsavaju i ostvaruju Božju ljubav – kako kaže Apostol: “Božanska ljubav razlila se našim srcima po Duhu Svetom koji nam je darovan.”

Da, pravednička duša, u kojoj Duh Sveti stanuje sa svojim neizrecivim darovima, odiše božanstvom kao prostorija u kojoj se čuvaju mirisne pomasti!

Pomolimo se.

Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika i rasplamsaj u njima žar svoje ljubavi! Koji s Ocem i Sinom živiš i kraljuješ u vijeke vjekova!

Pjesma i molitva

11. utorak

MAJKA BOŽJA

Iz svetoga Evanđelja po Luki (1,26-32.38)

Poslije šest mjeseci posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad imenom Nazaret, k djevici zaručenoj s mužem iz Davidove kuće, komu je bilo ime Josip. A djevici bijaše ime Marija. Kad anđeo uđe k njoj, reče joj: “Raduj se, milosti puna! Gospodin je s tobom!” Na te se riječi ona prepade i poče razmišljati što znači taj pozdrav. Anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi Sina komu ćeš nadjenuti ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Previšnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova.”

Marija mu reče: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj!” Tada je anđeo ostavi.

Iz djela svetog Ante

Gospodin je stvorio zemaljski raj i u njega smjestio čovjeka da ga čuva. Nažalost, Adam ga je zlo obrađivao i zlo čuvao. Bilo je, dakle, potrebno da Bog stvori drugi raj, daleko ljepši: Blaženu Djevicu Mariju. U tom drugom raju smješten je novi Adam, Isus, koji ga ispuni velikim djelima i uščuva neokaljanim.

Kako si lijepa u duši i sjajna u tijelu, o Majko moja, u radostima vječnoga života!

Za zemaljskoga je života blažena Djevica bila siromašna i nepoznata, no u nebu je slavna i divna, Kraljica anđela. Neka te ona opčara u svako vrijeme i neka te svojom ljubavlju zanosi toliko, da uronjen u nju prezreš varave zemaljske slasti i svladaš tjelesne požude!

Pomolimo se.

Blažena Djevice Marijo, Isusova i naša Majko, svrni svoje milostive oči na nas, pomozi nam u našim teškoćama i budi uz nas za života i u času smrti. Po Kristu …

Pjesma i molitva

12. utorak

KRŠĆANSKO SVJEDOČENJE

Iz svetoga Evanđelja po Mateju (5,13-16)

Isus reče: “Vi ste sol zemlji. Ali ako sol obljutavi, čim će se ona osoliti? Više nije ni za što, osim da se izbaci van da je ljudi pogaze.”

“Vi ste svjetlo svijetu. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori. Ne žeže se svijeća da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak, da svijetli svima u kući. Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog.”

Iz djela svetog Ante

“Vi ste svjetlo svijeta…!” Eto, sunce je izvor topline i svjetlosti. Tako je i Isus Krist izvor života i nauka drugima, pa to isto moraju biti i kršćani. Neka, dakle, tvoj život bude izraz žarke ljubavi, a tvoj nauk jasan i nedvojben.

Kristal obasjan zrakama sunca i sâm ih odražava. Tako i onaj koji vjeruje, prosvijetljen Kristovim svjetlom, mora sjati riječju i djelom i rasvjetljivati bližnjega.

Pomolimo se.

Gospodine Isuse, koji si zapovjedio svojim apostolima da idu po svem svijetu i tvoju istinu navješćuju, daj i nama da u tebe tako vjerujemo, tebe toliko ljubimo i nasljedujemo da naš život bude svjedočanstvo za tebe pred svim ljudima. Koji živiš …

Pjesma i molitva

13. utorak

POZIV NA VJEČNO SPASENJE

Iz svetoga Evanđelja po Ivanu (14,1-3; 16,33)

Isus reče: “Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte! U kući Oca moga ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao: ’Idem da vam pripravim mjesto!’ Kad odem te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da i vi budete gdje sam ja. Tamo kamo ja idem već znate put.”

“Ovo vam rekoh, da u meni imate mir. U svijetu ćete imati patnju. Ali ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!”

Iz djela svetog Ante

O kršćanine, ako budeš vjeran za zemaljske kušnje, jednoga dana ćeš promatrati ono što ljudsko oko nije nikada vidjelo. Za tebe je rečeno u Svetom pismu: “Nikada nitko ne vidje, o Bože, što si pripremio onima koji te s nadom iščekuju.” Tada će se zaista radovati tvoje oči jer ćeš promatrati Onoga koji sve vidi. … Tada ćeš zaista kraljevati ti koji sada robuješ u progonstvu. Plamtjet ćeš od radosti u proslavljenu tijelu i duši. Tvoje će se srce ispuniti neizrecivom milinom.

Sada kao nebeski hodočasnici, umorni, naslanjamo glavu na špilju čvrste vjere, no, jednoga dana položit ćemo je na prsa Isusova kao apostol Ivan na Posljednjoj večeri.

O kako je uzvišena tvoja milina, Gospodine! Ti je sakrivaš za one koji tebe časte. Da, ti je sakrivaš zato da je tražimo, tražeći da je nađemo, i ljubeći da je uživamo kroza svu vječnost!

Pomolimo se.

Gospodine, Bože svemogući! Stvorio si nas za sebe i naše srce neće biti mirno dok ne počine u tebi. Daj nam milost da, kao tvoji sinovi, spremno koračamo prema tebi i nebeskoj domovini. Po Kristu …

Pjesma i molitva

Sveti Anto 2022.
Najnovije slike
Foto-10-1024x576-1 199347-1 sv.-ante-bistrik-foto-halacevic-368x600 P1015588
Arhiva

BISTRIK – SAMOSTAN SV. ANTE Franjevačka 6 BiH-71000 SARAJEVO Tel.: 033/236 107 Fax: 033/236 108 E-mail: svantosarajevo@gmail.com
2017 - SVA PRAVA PRIDRŽANA