SV Anto
SLIDER
previous arrow
next arrow
Slider

TRIBINE

Radi se o jednom od osjetljivijih i složenijih problema srednjovjekovne bosanske prošlosti koje je zaokupljalo pažnju istraživača skoro dva stoljeća.

Na tribini ćemo imati priliku iznova pretresti neka od zanimljivijih pitanja vezanih za vjersku situaciju u srednjovjekovnoj Bosni, uključujući prve podatke o Crkvi bosanskoj, njenoj društvenoj ulozi, ustrojstvu i odnosu s velmožama »rusaga bosanskog«.

Posebna pažnja bit će posvećena zloupotrebama i krivim tumačenjima ove teme, koji dominiraju u javnom diskursu. 

Sveti Anto 2022.
Najnovije slike
Foto-10-1024x576-1 199347-1 sv.-ante-bistrik-foto-halacevic-368x600 P1015588
Arhiva

BISTRIK – SAMOSTAN SV. ANTE Franjevačka 6 BiH-71000 SARAJEVO Tel.: 033/236 107 Fax: 033/236 108 E-mail: svantosarajevo@gmail.com
2017 - SVA PRAVA PRIDRŽANA