SV Anto
SLIDER
previous arrow
next arrow
Slider

Događanja

TRIBINE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iako se čini da nije potreban bilo kakav poseban govor o ženama u kršćanstvu i Crkvi, ipak je to tema koja zaslužuje pozornost i osvrt zbog svoje često teške povijesti ali i zbog velikog potencijala.
Kakve ideale kršćanstvo nudi i određuje za žene? Kakve im prostore ostvarenja otvara? U kojoj mjeri su kršćanske crkve – vođene i upravljane muškarcima – potrebne obraćenja upravo na ovom području da bi doista potvrdile bitnu biblijsku i evanđeosku poruku o dostojanstvu djece Božje, dostojanstvu kćeri i sinova Božjih?

TRIBINE

 

 

 

 

 

 

Živjeti na periferiji, na rubu, nije poželjno. Periferija sugerira beznačajnost i nesudjelovanje u glavnim tokovima moći. Pa ipak je to stanje koje u životu vjere uopće nije beznačajno niti lišeno potencijala. Kakvi su tonovi sadržani u religijskoj, kulturnoj, društveno-političkoj periferiji? Je li to nužno izraz inferiorne marginalizacije ili sadrži snagu nade? Je li razlog za depresiju ili mogućnost perspektive? Kakvu periferiju ne smijemo izabrati? Smijemo li govoriti o dostojanstvu periferije?

TRIBINE

 

 

 

 

 

 

Na sljedećoj tribini, u utorak 26.10., kroz temu „Što nam govori lice drugog čovjeka?“ voditi će nas profesor filozofije sa Franjevačke teologije, fra Josip Jozić.

Radi se o filozofsko-teološkom promišljanju o čovjeku i njegovom licu koje je područje drugoga / Drugoga. U njemu susrećemo Onoga tko nije „ja“ i onoga tko moje „ja“ izgovara uvijek simfonično, s licima, povijestima, postojanjima drugih, bližnjih…

TRIBINE

 

 

 

 

 

 

U svojoj Oporuci, na kraju svoga života, Franjo Asiški, svjedoči kako je susret s gubavcima promijenio predmet njegovih želja i interesa, a naročito kriterij na osnovu kojeg će ubuduće vrednovati čitavu stvarnost. Zahvaljujući gubavcima Franjo svjesno odbacuje logiku svake vlasti i moći. Franjo ustvari otkriva evanđelje, zahvaljujući iskustvu milosrđa s gubavcima, Franjo otkriva i svoj novi identitet: napušta definitivno ideal viteštva i otkriva onaj manjeg brata.

S gubavcima je počelo Franjin poziv, i odatle bi, u Franjinim očima, trebalo započeti poziv i njegove braće, svaki puta kada osjete da gube vlastiti identitet.

Možda je prisutnost gubavaca nestala iz franjevačkog života i njihovih glavnih aktivnosti, možda su njihovo mjesto zauzele neke druge važne i plemenite aktivnosti, ipak ne bi se smjelo zaboraviti iskustvo što ga je Franjo imao s gubavcima, po njemu mu je Bog otkrio evanđelje milosrđa, i u njemu,  se i dalje može pronaći prvotni ideal franjevaca.

I nakon Franjinog susreta s gubavcem, svijet se nije u bitnom promijenio,  „gubavci“ su i dalje posvuda oko nas. Ipak, Franjino se srce čudesno promijenilo i to je najveće i najpoželjnije čudo koje nam svima treba i za kojim svi žudimo.

SRCE ZA BLIŽNJE U NEVOLJI

Pilot projekt Franjevačkog samostana sv. Ante u Sarajevu

Srce za bližnje u nevolji

Ovim projektom dajete Vašoj sreći šansu da raste i da se širi. Postanite volonter/ka i pomozite osobi u teškoj životnoj situaciji da bi se i njena sreća uvećala.

U našem društvu sve je više osoba, posebno starije životne dobi, koje nemaju gotovo nikoga svoga, pa se nerijetko dogodi da kraj svoga zemaljskoga života dožive osamljene i ostavljene. Samo u Kantonu Sarajevo živi 520 osoba potpuno ovisnih o socijalnoj pomoći Centra za socijalni rad. Ta im je novčana podrška premala, a nemaju ni osobu s kojom bi razgovarali, koja bi pitala za njih. Među njima su i oni koji zbog straha od birokracije ili zbog fizičke nemogućnosti ne uspijevaju ni ostvariti svoja prava. Projekt se temelji na vrijednostima koje su duboko ukorijenjene u našem okruženju. Briga o onima u potrebi, bolesnicima, osamljenima u našoj obitelji i u susjedstvu dio je naše ljudske i vjerske baštine, i naša dužnost.

U projektu Srce za bližnje u nevolji…

odrasli će volonterke i volonteri pratiti i podržavati pojedince ili obitelji koje su se zbog korona krize našle u teškoj životnoj situaciji, a koje uz novčanu pomoć socijalne ustanove, trebaju i dodatnu ljudsku i materijalnu podršku.

Preko projekta Srce za bližnje u nevolji…

Samostan sv. Ante će u suradnji s donatorima, tvrtkama i drugim aktivnim humanitarnim organizacijama osigurati:

 • psihosocijalnu volontersku podršku za osnaživanje i ohrabrivanje korisnika,
 • materijalnu podršku u obliku paketa s hranom i higijenskim potrepštinama,
 • povremenu novčanu podršku za nabavku lijekova, plaćanje računa za struju, vodu, grijanje itd.

Korisnici projekta…

mogu postati osobe nakon ostvarenog i potvrđenog kontakta sa predstavnikom/icom iz Službe socijalne zaštite Općine kojoj pripadaju i sa nositeljem projekta.

Kriteriji za korisnike:

 • Posjedovanje pismene potvrde Službe socijalne zaštite o pružanoj ili dodatnoj podršci.
 • Posjedovanje pismene potvrde nostelja projekta, župnih ureda i drugih nadležnih tijela.
 • Potrebe korisnika nastale kao posljedice krizne situacije (gubitak prihoda od poslodavca, rodbine u BiH ili dijaspore, poskupljenje osnovnih životnih potrepština…).
 • Spremnost na kontinuiranu suradnju i prihvaćanje pratnje/podrške volontera.
 • Aktivan trud oko drugih izvora prihoda i osiguranja egzistencije sebi i svojim bližnjima (ukoliko je to moguće).

Dužnosti volontera/ke:

 • Upoznati se sa situacijom, potrebama i potencijalima korisnika na inicijalnom sastanku zajedno s osobom psihosocijalne struke.
 • U dogovoru s upravom korisniku osigurati zadovoljavanje prioritetnih i egsistencijalnih materijalnih potreba.
 • Podržavati korisnika u poduzimanju mjera pružanja dodatne podrške.
 • Po potrebi pružati podršku pri kućnim poslovima, popunjavanju formulara, pisanju molbi itd.
 • Strogo se pridržavati povjerljivosti saznanja o korisniku i njegovoj situaciji.

Uprava projekta će…

 • volonterima refundirati sve troškove koji su nastali tijekom volonterskog angažmana i
 • zajedno s volonterima i stručnim suradnicima voditi monitoring sastanke, kontinuirano poboljšavajući projektni proces.

Tijek projekta Srce za bližnje u nevolji

 1. Zainteresirani volonteri/ke će se pozvati na intervju o motivaciji i praktičnim pitanjima. Nakon upoznavanja strukture i zadataka projekta volonter/ka i koordinator/ica donose odluku o sudjelovanju.
 2. Slijedi prvi posjet korisniku na kućnu adresu zajedno s predstavnicima Službe socijalne zaštite ili s koordinatorom/icom projekta.
 3. Volonteri/ke započinju redovne kućne posjete jednom do četiri puta mjesečno prema planu koji se dogovori na sastanku s korisnikom.
 4. Jednom mjesečno se održavaju susreti volontera/ki s ciljem razmjene iskustava i supervizije rada.
 5. Nudi se mogućnost individualnoga savjetovanja s upravom i stručnim volonterima/kama projekta.
 6. Volonterima/kama će se ponuditi radionice/predavanja za dodatno usavršavanje koje će voditi stručnjaci iz psihosocijalnog i humanitarnog rada.
 7. Za kraj jednogodišnjeg projektnog ciklusa u znak zahvalnosti pozvat će se volonteri/ke i partneri na svečanu dodjelu certifikata.

Kontinuirano će …

 • svi sudionici projekta pozivati na volonterski rad osobe iz svojih socijalinih mreža,
 • Uprava projekta zajedno s volonterima/kama razvijati učinkovitost projekta da bi što bolje odgovarao stvarnim potrebama,
 • volonteri/ke, Uprava i korisnici doprinositi proširenju kruga partnera, donatora, sponzora itd.

Prijavnica za volontiranje u projektu “Srce za bližnje” (2020./2021.) LINK

Nositelj i koordinator projekta Srce za bližnje u nevolji…

Franjevački samostan sv. Ante Bistrik

 

realizirat će ga u suradnji sa:

 

JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo

 

Neprofitna humanitarna organizacija na području cijele Bosne i Hercegovine

i drugim ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu spremnost za suradnju.

 

Franjevački samostan sv. Ante na Bistriku stoljećima svjedoči franjevačku nazočnost u gradu Sarajevu postajući mjestom brojnih duhovnih inicijativa, ekumenskog i međuvjerskog razumijevanja, suradnje i pomirenja, te humanitarne pomoći svima kojima je potrebna.

Franjevački samostan sv. Ante na Bistriku
Adresa: Franjevačka 6, BiH – 71000 Sarajevo
Tel.: +387 (0) 33/236 107
Fax: +387 (0) 33/236 108
E-mail: svantosarajevo@gmail.com
www.svantosarajevo.org

 

 

TRIBINE

 

 

 

 

 

 

Sljedeće predavanje o odgovornosti u umjetnosti održati će Amila Ramović, profesorica na Muzičkoj akademiji i Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Umjetnost predstavlja konačno ostvarenje humanističke utopije, takve u kojoj stvaranje  rezultira ostvarenjem ideala koji nije opterećen nikakvim praktičnim ili utilitarnim ograničenjima. Stoga se ona često doživljava mističnom, nedodirljivom, neuhvatljivom, nedostupnom interpretaciji i kritičkoj obradi, namijenjenom čulima, a ne umu.

Ali, odustajanjem od potrebe da razumijemo, odustajemo i od potrebe da kritički vrednujemo, a time i da se opredijelimo za vrijednosni sistem u kojem takva umjetnost ima vrijednost. Na taj način konačno odbacujemo i odgovornost u našem odnosu prema umjetnosti. Zato se često dogodi da se kič preruši u umjetnost – kič koji publici samo vraća unaprijed poznate ideje.

Sveti Anto 2022.
Najnovije slike
Foto-10-1024x576-1 199347-1 sv.-ante-bistrik-foto-halacevic-368x600 P1015588
Arhiva

BISTRIK – SAMOSTAN SV. ANTE Franjevačka 6 BiH-71000 SARAJEVO Tel.: 033/236 107 Fax: 033/236 108 E-mail: svantosarajevo@gmail.com
2017 - SVA PRAVA PRIDRŽANA